Mathmaarten » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

De richtingscoëfficiënt

De richtingscoëfficiënt

Een belangrijk wiskundig basisprincipe, dat een grote rol speelt bij het werken met functies en grafieken, is de richtingscoëfficiënt. Dit is een eigenschap van een rechte lijn, weergegeven door een g…

Bewijs dat 1 = 2

Misschien wel de meest onomstotelijke, rotsvaste waarheid in de wiskunde, of zelfs in het leven in het algemeen, is dat 1 niet gelijk is aan 2. Toch bestaat er een vrij overtuigend 'bewijs' voor het t…

Het magische getal 142857

142857 lijkt zomaar een getal, maar is dat allerminst. Rekenen met dit 'cyclische' getal leidt tot uitkomsten waar je mond van openvalt. Steeds keren dezelfde zes cijfers terug. Het lijkt magie, het i…